31 maja, 2012

Tworzenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu oraz wdrożeniu Polityki Bezpieczeństwa Informacji jednostek służby zdrowia.

Posiadamy kwalifikacje do występowania jako ABI ( Administrator Bezpieczeństwa Informacji ) w służbie zdrowia.

 

Posiadamy Poświadczenie Bezpieczeństwa ABW.

Posiadamy Zaświadczenie ABW potwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia z ochrony informacji niejawnych w sieciach teleinformatycznych.

 Przykładowy Układ Dokumentów:

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

w systemach informatycznych

SPIS TREŚCI

1. Postanowienia ogólne
2. Definicja bezpieczeństwa informacji
3. Zakres
4. Struktura dokumentów Polityki Bezpieczeństwa informacji
5. Dostęp do informacji
6. Zarządzanie danymi osobowymi
7. Zakresy odpowiedzialności
8. Przetwarzanie danych osobowych
9. Archiwizowanie Informacji zawierających dane osobowe
10. Bezpieczeństwo osobowe i fizyczne
11. Komunikacja w sieci komputerowej
12. Dostęp zdalny
13. Kontrola bezpieczeństwa danych osobowych
14. Przepisy końcowe

 

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  przetwarzającym dane osobowe

Spis treści:
1. Podstawa prawna Instrukcji
2. Cel wdrożenia Instrukcji
3. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych
4. Wykaz załączników

 

Instrukcja postępowania
w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych

Spis treści:
1. Podstawa prawna Instrukcji
2. Opis zdarzeń naruszających ochronę danych osobowych
3. Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
4. Działania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
5. Postanowienia końcowe

Twoim Partnerem w Informatyzacji Firmy i Instytucji